PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2010 21:31

REGULAMIN

 1. Stajnia zapewnia koniowi:
  • miejsce pobytu w odrębnym boksie
  • odpowiednie wyżywienie według dawek ustalonych z właścicielem
  • codzienne korzystanie z padoków
 2. Stajnia umożliwia właścicielowi konia korzystanie z ujeżdżalni.
 3. Koszty szczepień, odrobaczania, leczenia, rozczyszczania i kucia ponosi właściciel.
 4. W nagłych przypadkach weterynarz może zostać wezwany bez porozumienia z właścicielem. Koszty wezwania i leczenia swojego konia pokrywa właściciel.
 5. Właściciel konia zapewnia, ze koń jest zdrowy i że nie ma żadnych narowów stajennych tj. łykanie, tkanie, złośliwości. W przypadku wystąpienia w/w narowów właściciel stajni ma prawo odstąpienia od umowy wynajmowania stajni, a na właścicielu konia ciążyć będzie obowiązek pokrycia wszelkich strat spowodowanych wskutek tych okoliczności.
 6. Stajnia będzie otwarta codziennie od 8:00 do -20:00. (z wyjątkiem świąt).
 7. Opłaty są uiszczane do 5-go każdego miesiąca.
 8. Stajnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat. Informacje na ten temat będą podawane z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. Jeśli właściciel konia życzy sobie żeby koń dostawał więcej paszy bądź słomy czy siana musi to wcześniej ustalić i odpowiednio uzgodnić dopłaty.
 10. W przypadku gdy właściciel konia nie będzie uiszczał opłaty za konia przez 2 miesiące, następuje rozwiązanie umowy ustnej, a właściciel ma 1 miesiąc na zabranie konia. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie uregulowane po tym terminie, koń przechodzi na własność stajni.
 11. Obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia. Właściciel konia wyprowadzający zwierzę w trakcie miesiąca zobowiązany jest uiścić opłatę do końca terminu rozliczeniowego (ostatni dzień miesiąca).
 12. Stajnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • złego traktowania konia przez właściciela
  • rażąco niewłaściwego zachowania się (alkohol, narkotyki, nieporządek)
  • narażenia na szwank dobrego imienia stajni
 13. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony w stajni oraz kontuzje nabyte podczas przebywania koni na padoku, w stajni albo w treningu oraz ucieczki koni.
 14. Korzystający ze stajni są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku.
 15. Za wszelkie szkody wyrządzone przez konia odpowiedzialność finansową ponosi właściciel.
 16. Wszelkie zmiany dotyczące użytkowania stajni należy konsultować z właścicielem.

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2022 05:10